Ohje SM-pilkin saaliskalan tappamisen valvontaan
SM-pilkin uudistettujen sääntöjen mukaan talteen otettavat saaliskalat edellytetään tapettaviksi välittömästi (12§). Tämä sääntö perustuu kilpailijoiden rehellisyyteen. Jos jäällä liikkuva valvoja huomaa, ettei kaloja tapeta välittömästi, voi hän vain huomauttaa kilpailijalle asiasta ihan samalla tavalla kuin huomauttaisi jäällä makaamassa olevasta suojaamattomasta kairasta. Jäällä tapahtuu myös ns. itsevalvontaa, eli viereinen pilkkijä valvoo tappaako kaveri välittömästi kalansa. Vierustoverikin voi siis asiasta huomauttaa ja säännön systemaattinen rikkominen voi johtaa protestiin ja kilpailusta hylkäämiseen.

Seulamiesten tehtävänä on varmistaa, että kaikki puntarille tuotavat saaliskalat on tapettu. Kilpailija ei itse saa koskea enää seulalle laskettuihin kaloihin. Jos seulalla oleva kala vielä liikkuu, seulamiehet etsivät kalasta selviä merkkejä siitä, että kala on yritetty asianmukaisesti tappaa. Jos merkkejä löytyy, kala punnitaan normaalisti muun saaliin osana. Jos seulalle tuotu kala on selvästi elossa ja siinä ei näy merkkejä siitä, että se on yritetty tappaa, ja kilpailija itse hyväksyy tämän arvion, kala poistetaan seulalta ja tapetaan. Tätä kalaa ei punnita osana kilpailijan saalista, mutta punnitus etenee muutoin normaalisti.

Jos kyseessä on epäselvä tapaus, jossa kilpailija näkee vielä liikkuvassa saaliskalassa tappoyrityksensä merkit, mutta seulamies ei näe merkkejä, toimitaan seuraavalla tavalla: kalaa ei punnita osana kilpailijan muuta saalista vaan kiistanalaiset kalat pussitetaan omaan pussiin (seulamiehillä tulee siis olla varapusseja valmiina kaikilla seulontapisteillä), joka nidotaan tai sidotaan kiinni viralliseen kilpailijan kilpailukortilla varustettuun saalispussiin tuomarineuvoston ratkaisua varten ja molemmat pussit laitetaan siksi aikaa sivuun. Tämä siksi, että seulonta- ja punnituspisteille ei syntyisi pitkäkestoisia katkoksia. Tuomarineuvosto tai tuomarineuvoston valtuuttamat henkilöt tutkivat ja lopettavat kiistanalaiset kalat ja tekevät sen jälkeen lopullisen päätöksen kyseisen saaliskalan/-kalojen mahdollisesta hylkäyksestä.

Seulamiehistö ei voi itse hylätä kiistanalaisia kaloja, vaan sen päätöksen tekee vain ja ainoastaan tuomarineuvosto tai –neuvoston valtuuttama taho. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voida valittaa.”